Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka rehabilitacyjna LIB-MED w Michałowie Gabinet masażu Sala ćwiczeń Sala terapii manualnej Wanny do masażu wirowego kończyn górnych, dolnych oraz kręgosłupa

Polityka jakości NZOZ "LIB-MED" Barbara Liberek

„Zdrowie nie jest wszystkim, lecz wszystko jest niczym gdy zdrowia zabraknie”

Florencja Nightingale

Słowa Florencji Nightingale towarzyszą Zakładowi od początku jego istnienia i z nich wypływa misja NZOZ „LIB-MED” Barbara Liberek, którą jest zapewnienie wszystkim pacjentom profesjonalnej opieki medycznej oraz promowanie zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń, przyjaznej atmosfery oraz zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.


Przyjętą politykę jakości chcemy realizować poprzez następujące cele jakościowe:

· Utrzymywanie stałego, wysokiego poziomu opieki medycznej.

· Inwestowanie w odpowiedzialny, kompetentny i wykwalifikowany personel.

· Doskonalenie komunikacji pomiędzy pacjentami i ich rodzinami, a personelem Zakładu.

· Świadczenie usług zgodnie z odpowiednimi standardami i procedurami medycznymi.

· Zagwarantowanie wysokiego standardu oferowanych usług pielęgniarskich, położniczych i rehabilitacyjnych poprzez stałe monitorowanie procesów oraz identyfikację obszarów poprawy jakości.

· Stały nadzór nad sprawnością i niezawodnością sprzętu medycznego.

· Dążenie do jak najlepszego zaspokajania potrzeb poprzez badanie satysfakcji pacjentów i ich rodzin.

· Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.